რჩევები ბავშვის ოთახის მოსაწყობად
ოქტომბერი 15, 2021
რჩევები ბავშვის ოთახის მოსაწყობად
„ჩემი ოთახი“ ფრაზაა, რომლითაც, ფსიქოლოგების აზრით, ბავშვები პირადი სივრცის არსებობის სურვილს გამოხატავენ და ამ ადგილის აღქმას იწყებენ.