დაფინანსების პირობები


ბინის შეძენა შესაძლებელია ერთიანი გადახდით, იპოთეკური სესხით ან უპროცენტო შიდა განვადებით.

პირველადი შენატანი - 0%
12 წლიანი შიდა განვადება შემოსავლების დადასტურების გარეშე - მხოლოდ პირადობის მოწმობით
ყოველთვიური შენატანი - 1750 ლარიდან

შიდა განვადების პირობები:

წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 0%
მინიმალური თანამონაწილეობა - 30%
განვადების ვადა - მშენებლობის დასრულებამდე                                
უზრუნველყოფა - შესაძენი უძრავი ქონება


იპოთეკური სესხი:


იპოთეკური სესხის პირობები ინდივიდუალურია და განსხვავდება კონკრეტული ბანკის მიმდინარე

ტარიფების შესაბამისად.


ერთიანი გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება.